Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet inom Snells Entreprenad

Vårt företag ska, genom vårt sätt att bedriva verksamheten, bidra till att uppfylla de 17 globala målen som antagits i Agenda 2030. Snells Entreprenad har sex aspekter på hållbarhet:

  • Social hållbarhet
  • Personal
  • Bra arbetsmiljö
  • Miljömässig hållbarhet
  • Etisk hållbarhet
  • Finansiell hållbarhet.

Läs mer om:

Hållbarhetspolicy
Hållbarhetsredovisning
Stiftelse