Snells stiftelse

Snells stiftelse för framtida Tornedalen

Snells Entreprenad AB har under slutet av 2021 bildat en stiftelse under namnet ”Snells stiftelse för framtida Tornedalen”. Detta som en del i företagets pågående hållbarhetsarbete som sammanfaller med företagets 50 års jubileum som aktiebolag. Stiftelsens syfte är att uppmuntra entreprenörskap, laganda och kamratskap samt goda och hållbara prestationer som driver utvecklingen i Tornedalen.

( Se länk till ansökningsformulär längre ner på sidan.)

Detta sker genom att Snells Entreprenad AB avsätter 1,5 Mkr till stiftelsen och ur stiftelsen ska stipendier eller bidrag delas ut årligen i minst sex år räknat från och med 2022. Utdelningen ska givetvis ske på Pajalas stora årliga händelse Pajala marknad, andra helgen efter midsommar. 

Personer, ideella föreningar eller företag kan bli stipendiater. Dessa ska genom sitt agerande och sitt arbete ha visat på de egenskaper som stiftelsen vill främja. De ska också fortsatt vilja verka i stiftelsens anda i Norra Sverige eller Norra Finland. Ansökningsperioden för 2024 är öppnad. Sista dag för ansökan är 31 maj 2024.

Ansökan ska ske med formulär enligt länk nedan. Ladda ner formuläret, fyll i det som efterfrågas, spara och skicka in till stiftelse@snells.se. Kom ihåg, du kan både söka själv och nominera någon annan. Det viktiga är att du själv eller personen, föreningen eller företaget du nominerar, arbetar för eller har en idé som främjar det som är syftet med vår stiftelse.

Viktig information 

  • Ansökningsperioden öppnas 1 mars och det är möjligt att ansöka eller nominera fram till och med 31 maj.
  • Ansök/nominera genom att fylla i formulär på hemsidan.
  • Stipendie delas ut på Pajala marknad, andra helgen efter midsommar.

2023 års stipendiater

För andra året i rad har Snells stiftelse för framtida Tornedalen delat ut stipendium. Stiftelsen syfte är att uppmuntra entreprenörskap, laganda och kamratskap samt goda och hållbara prestationer som driver utvecklingen i Tornedalen. Stipendiaterna har på olika sätt genom sitt agerande och sitt arbete visat på de egenskaper som stiftelsen vill främja. Priset delades ut på Soltorgsscenen under Pajala marknad.


Felix Pekkari & Jörgen Eriksson

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering:  Stipendiaterna är stora profiler inom Pajalas idrottsföreningar och har under lång tid varit ideellt engagerade i flera olika roller. 2013 startade de Tornedalscupen som är en fotbollsturnering som vänder sig till både motionärer och aktiva, damer och herrar, gamla och unga. Tornedalscupen är efter Pajala marknad kommunens största evenemang med över 400 aktiva deltagare utöver åskådare och övriga ideellt inblandade. Bland de deltagande lagen finns, förutom lagen från Tornedalen, även lag från Finland och södra Sverige och i år kommer till och med ett lag från England att delta. Cupen är viktig för besöksnäringen i Pajala men fyller fler syften. Under flyktingkrisen när över 900 flyktingar kom till Pajala var cupen och det veckovisa seriespel som Jörgen och Felix ordnade en viktig integrationsfaktor. Den här typen av ideella engagemang är det som lyfter samhället och får människor att vilja leva och bo här.


Emil Lundholm

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Emil är en ung entreprenör som har gett sig in i en kapitalintensiv bransch och på kort tid tagit stora kliv med sina företag. Bland annat arbetar han med de våtmarksrestaureringar som sker i Kaunis Irons regi och som är ett viktigt arbete inom hållbarhetsområdet. Emil har ett starkt driv och engagemang, och hans företagande stämmer bra överens med Snells värdeord: mod, flexibilitet och hjärta. För det är det som krävs för att lyckas. Denna typ av entreprenör är otroligt viktig i en kommun som vår.


KoTU Hockey

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Kolarin Työväen Urheilijat ry / KoTU Hockey är en ishockeyförening i finska Kolari med målsättningen att erbjuda barn, unga och även äldre idrottare i Kolari med omnejd möjlighet att träna och spela ishockey såväl på hobby- som tävlingsnivå. Föreningens verksamhet drivs helt av ideella krafter, både vad gäller ledare och verksamhets finansiering. En av föreningens största satsningar är byggandet av nya omklädningsrum i anslutning till Kolaris ishall, vilket möjliggör att turneringar och andra större matcher kan spelas där. KoTU hockey gör ett viktigt arbete med att främja barn och ungas idrottande och hälsa, och genom att erbjuda fritidsaktiviteter bidrar de också till områdets attraktivitet. Genom att delta i KoTU Hockeys idrottsverksamhet lär sig barn och unga om ansvarstagande, gemenskap, samarbete och de viktiga värden som Tornedalens framtiden representerar.


2022 års stipendiater

2022 var första året Snells stiftelse för framtida Tornedalen utsåg stipendiater. Stiftelsen syfte är att uppmuntra entreprenörskap, laganda och kamratskap samt goda och hållbara prestationer som driver utvecklingen i Tornedalen. Stipendiaterna har på olika sätt genom sitt agerande och sitt arbete visat på de egenskaper som stiftelsen vill främja. Priset delades ut på Soltorgsscenen under Pajala marknad.


Carina Kero Esberg och Sofia Kero Åkerman

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Carina och Sofia har ett stort intresse för att skriva, fotografera, teckna och måla motiv från deras eget närområde och ser det vackra och speciella som vi har här uppe i norr. De har skrivit och illustrerat barnböcker som hjälper barnen att känna till områden här, vår kultur och vår historia och därmed känna stolthet för det vi har och se möjligheten i att kunna stanna, arbeta och bo här.


Evelina Woronin

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Evelina är en driftig entreprenör och mångsysslare som slagit ned sina bopålar i Kaunisvaara. Hon har ett starkt driv och engagemang i föreningslivet och i sitt företagande och är alltid nyfiken och intresserad när nya idéer dyker upp. Nu har hon tagit över Järngrillen i Kaunisvaara och på kort tid utvecklat den till en restaurangverksamhet där det lokala och hållbara står i fokus. Denna typ av entreprenörer är så otroligt viktiga i en kommun som vår.


Föreningen Vilja

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Föreningen Vilja är en ideell förening som hjälper, stöttar och ger guldkant till barnfamiljer i Tornedalen. Viljas evenemang och aktiviteter är alltid gratis. Att stötta barnfamiljer är bland det viktigaste man kan göra. Barnen är vår framtid och föreningen Vilja bidrar till att skapa trygga och stolta barn som lär sig att man kan lyckas även om man kommer från ett litet ställe. Detta är hållbar utveckling i Tornedalen!


Sattajärvi IF

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Sattajärvi IF började sin alpina anläggning 2010. Idag finns fyra pistade nedfarter och anläggningen har varit i gång i tolv år med enkla medel och frivilliga krafter. Nu står föreningen inför stora investeringar i anläggningen för att lyfta den ytterligare en nivå. Föreningens arbete har sett till att skapa en meningsfull och efterfrågad fritidssysselsättning för människor i Pajala kommun med omnejd. Men det är också en verksamhet som samlar byborna i ett gemensamt projekt och som ger ungdomar möjlighet att lära sig att ta ansvar och se nyttan av att arbeta ideellt. Sattajärvi IF bidrar genom den alpina anläggningen till att öka Pajala kommuns attraktivitet och därmed förbättra möjligheterna att bo och leva här.