Snells Stiftelse

Snells stiftelse för framtida Tornedalen

Snells Entreprenad AB har under slutet av 2021 bildat en stiftelse under namnet ”Snells stiftelse för framtida Tornedalen”. Detta som en del i företagets pågående hållbarhetsarbete som sammanfaller med företagets 50 års jubileum som aktiebolag.Stiftelsens syfte är att uppmuntra entreprenörskap, laganda och kamratskap samt goda och hållbara prestationer som driver utvecklingen i Tornedalen. Detta sker genom att Snells Entreprenad AB avsätter 1,5 Mkr till stiftelsen och ur stiftelsen ska stipendier eller bidrag delas ut årligen i minst sex år räknat från och med 2022. Utdelningen ska givetvis ske på Pajalas stora årliga händelse Pajala marknad, andra helgen efter midsommar.


Personer, ideella föreningar eller företag kan bli stipendiater. Dessa ska genom sitt agerande och sitt arbete ha visat på de egenskaper som stiftelsen vill främja. De ska också fortsatt vilja verka i stiftelsens anda i Norra Sverige eller Norra Finland.


Ansökningsperioden för 2022 är öppnad. Sista dag för ansökan är 15 juni 2022. Ansökan ska ske med formulär enligt länk nedan. Ladda ner formuläret, fyll i det som efterfrågas, spara och skicka in till stiftelse@snells.se


Kom ihåg, du kan både söka själv och nominera någon annan. Det viktiga är att du själv eller personen/föreningen/företaget som du nominerar, arbetar för eller har en idé som främjar det som är syftet med vår stiftelse.

Snells stiftelse för framtida Tornedalen – 2022 års stipendiater


2022 var första året Snells stiftelse för framtida Tornedalen utsåg stipendiater. Stiftelsen syfte är att uppmuntra entreprenörskap, laganda och kamratskap samt goda och hållbara prestationer som driver utvecklingen i Tornedalen. Stipendiaterna har på olika sätt genom sitt agerande och sitt arbete visat på de egenskaper som stiftelsen vill främja. Priset delades ut på Soltorgsscenen under Pajala marknad.

Carina Kero Esberg och Sofia Kero Åkerman

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Carina och Sofia har ett stort intresse för att skriva, fotografera, teckna och måla motiv från deras eget närområde och ser det vackra och speciella som vi har här uppe i norr. De har skrivit och illustrerat barnböcker som hjälper barnen att känna till områden här, vår kultur och vår historia och därmed känna stolthet för det vi har och se möjligheten i att kunna stanna, arbeta och bo här.

Evelina Woronin

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Evelina är en driftig entreprenör och mångsysslare som slagit ned sina bopålar i Kaunisvaara. Hon har ett starkt driv och engagemang i föreningslivet och i sitt företagande och är alltid nyfiken och intresserad när nya idéer dyker upp. Nu har hon tagit över Järngrillen i Kaunisvaara och på kort tid utvecklat den till en restaurangverksamhet där det lokala och hållbara står i fokus. Denna typ av entreprenörer är så otroligt viktiga i en kommun som vår.

Föreningen Vilja

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Föreningen Vilja är en ideell förening som hjälper, stöttar och ger guldkant till barnfamiljer i Tornedalen. Viljas evenemang och aktiviteter är alltid gratis. Att stötta barnfamiljer är bland det viktigaste man kan göra. Barnen är vår framtid och föreningen Vilja bidrar till att skapa trygga och stolta barn som lär sig att man kan lyckas även om man kommer från ett litet ställe. Detta är hållbar utveckling i Tornedalen!

Sattajärvi IF

Tilldelas stipendium ur Snells stiftelse för framtida Tornedalen med följande motivering: Sattajärvi IF började sin alpina anläggning 2010. Idag finns fyra pistade nedfarter och anläggningen har varit i gång i tolv år med enkla medel och frivilliga krafter. Nu står föreningen inför stora investeringar i anläggningen för att lyfta den ytterligare en nivå. Föreningens arbete har sett till att skapa en meningsfull och efterfrågad fritidssysselsättning för människor i Pajala kommun med omnejd. Men det är också en verksamhet som samlar byborna i ett gemensamt projekt och som ger ungdomar möjlighet att lära sig att ta ansvar och se nyttan av att arbeta ideellt. Sattajärvi IF bidrar genom den alpina anläggningen till att öka Pajala kommuns attraktivitet och därmed förbättra möjligheterna att bo och leva här.